Valentin Thornstedts mysterium

I Vittskövle härstammar jag från målaren Valentin Thornstedt. Han och hustru Anna Olsdotters dotter Gertrud föddes 1755 där. När jag först fann honom funderade jag på om han var porträttmålare eller plankstrykare. Med tanke på slottet i Vittskövle fanns det ju arbete för båda målare-yrkena. På 1700-talet kallades dock porträttmålare oftast konterfejare. Det visar sig också att Valentin vid ett tillfälle fick betalt 24 daler för fönsterkarmarnas målande i Degeberga kyrka. Det kan ju rent av vara så att han kallades Thornstedt för att han målade kyrktorn. Valentin dog 1783 i Vittskövle.

Fynd i Kristianstad

Jag har länge haft svårt att finna hans ursprung. Emellertid fann jag en ledtråd i ett register. En målare Valentin Thornstedt gifte sig 1727 i Kristianstad gifte sig med Anna Gertrud Stahl. Eftersom målaren i Vittskövle gifte sig 1750, letade jag efter en födelseuppgift efter 1727, utan att finna något vare sig i Kristianstad eller Vittskövle. Min nästa tanke var att han gift om sig och att sonen var född i ett tidigare gifte. Då uppstår dock ett problem…

”Som sägs vara kommen från Stockholm”

När jag bläddrar tillbaka i födelseboken finner jag att sonen Valentin är född 1723 i Kristianstad. Föräldrarna är målaren Valentin Thornstedt som sägs vara kommen från Stockholm och hans hustru Anna Gerda Stahl. Men vänta nu, hustrun har ju samma namn som den kvinna som han gifter sig fyra år senare. Har de haft barn utan att vara gifta?? Vid närmare granskning visar det sig att vigselnotisen 1727 är inklämd mellan två andra notiser, och den är inte numrerad som de andra. Det verkar således som om vigselnotisen har skrivits in i efterhand. Att prästen i födelsenotisen skriver att föräldrarna sägs vara komna från Stockholm antyder ju att de inte hade något prästbevis med sig.

Målarmäster

I kyrkoboken för Kristianstad kallas fadern Valentin för målarmäster. Han borde således blivit mäster någonstans. Eftersom han skulle ha kommit från Stockholm har jag kollat målare-ämbetet, men inte hittat honom där vare sig som gesäll eller mästare. I Kristianstad skulle man också förvänta sig att han blev borgare, men jag har inte funnit honom i borgarlängden där. Han förekommer i mantalslängder för Kristianstad 1724-1728 och står där hela tiden tillsammans med hustrun.

Lunds domkapitel

Det ligger ju nära till hands att detta ärende med föregivet äktenskap som bara verkar ha varit i ett samboskap skulle lett till någon slags uppmärksamhet och reaktion från Lunds domkapitel. Markus Gunshaga har varit behjälplig att söka igenom arkivalier under 1720-talet utan att finna någon uppgift. Jag har försökt söka igenom Kristianstads rådhus- och kämnärsrätt för 1727, utan att finna något ärende. Jag kommer att gå igenom ytterligare år framöver.

Finns det någon förklaring?

En förklaring skulle kunna vara att prästen i Kristianstad i samband med att familjen Thornstedt ska flytta till Vittskövle noterar att det inte finns inflyttningsattest eller någon uppgift om äktenskapet. Det kan även vara så att prästen efterlyst detta från en tidigare församling utan resultat. Detta kan ha resulterat i att man konstaterat att föräldrarna inte är gifta, och därför ordnat med en vigsel.

Dock var ju barn utom äktenskap straffbart, och även om ingen av föräldrarna varit gifta så borde det dömas som lönskaläge, vilket normalt resulterade i både böter och kyrklig avbön. I lagstiftningen var prästerna hårt hållna för att inte släppa igenom några otillåtna äktenskap, och vid tveksamhet skulle domkapitlet tillfrågas.

Ett annat tankespår är att det skulle kunna finnas en resandebakgrund. Namnet Valentin var ju inte ovanligt i den gruppen. De oklara kyrkouppgifterna skulle kunna bero på det.

Tacksam för idéer

Om det är någon som har stött på dessa personer eller dessa släktnamn i något intressant sammanhang, så vore jag mycket tacksam för att få ta del av detta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.