Årets sommarforskning – Förgyllaren Göran Adolf Waller i Stockholm

Interiör från en rammakarverkstad på Norrmalm i Stockholm år 1853 av Johan Wilhelm Wallander.
Källa: Stadsmuseet i Stockholm – Stockholmskällan.

Även om det är några veckor kvar till semester så är det dags att sätta in en forskningsstöt mot ett olöst problem. Förgyllaren Göran Adolf Wallers härkomst har jag letat efter då och då under min släktforskningskarriär. Jag har ännu inte någon lösning, men tänkte här presentera förutsättningarna, vilka forskningsspår som jag kan följa och eventuella resultat av dessa. Sedan får jag se om jag når målet att finna hans härkomst.

Vad är känt?

Göran Adolf Waller avlider vid 45 års ålder den 12 maj 1793 i Klara församling, Stockholm av vattusot. Vid bouppteckningen tre månader senare uppges han ha efterlämnat änkan Catharina Elisabet Boberg och barnen Catharina Charlotta Waller 7 år och Johan Adolf Waller 1 år och 1 månad. Barnen skola icke hava någon fädernes frände som kan vara förmyndare för dem.

Sonen Johan Adolf återfinns i Klara födelseboken den 14 juni 1792. Det framkommer också att Göran Adolf och Catharina Elisabet gifte sig i Klara den 19 april 1792 när hon var höggravid.

Dottern Catharina Charlotta återfinns däremot inte i registret till Klara födelsebok. Av moderns bouppteckning framgår dock att hon också är barn i relationen med Göran Adolf. Catharina Charlotta gifte sig den 11 oktober 1812 med kontorsskrivaren vid Postverket Carl Fredrik Palmborg (1788-1858). Det finns en födelseuppgift att Catharina Charlotta skulle ha varit född den 1 november 1789. Den uppgiften stämmer dock dåligt med bouppteckningens åldersuppgift som skulle peka åt att hon är född 1785. Det finns en Catharina Charlotta född i Jakobs församling den 25 december 1786 med okända föräldrar.

Stockholmsäktenskap

Helt klart är att Catharina Charlotta är född före föräldrarnas äktenskap 1792. Hon finns med som barn i såväl fadern Göran Adolf Wallers som modern Catharina Elisabet Bobergs bouppteckningar. Dessa är därför rimligen hennes föräldrar eftersom utomäktenskapliga barn inte hade någon arvsrätt. Jag skriver rimligen därför att det var nog inte alltid som bouppteckningsförrättarna fick korrekt information, vilket jag har sett i ett annat sammanhang. Går det att bekräfta att den födelsenotisen med okända föräldrar verkligen avser henne?

Yrket förgyllare

Vad innebar yrket förgyllare? En modern yrkesbeskrivning låter så här:

“Förgyllaren arbetar med förgyllning som innebär att ett föremål beläggs med ett tunt lager guld med hjälp av olika metoder. Även beläggning med guldfärgat material kallas ibland förgyllning även om inget guld förekommer. Olika tekniker används för förgyllning av möbler i trä, keramik, metall, böcker mm. Förgyllning av metaller kan även göras genom elektrolys (elektroplätering).” (Källa: https://hantverkslarling.se/utbildningar/forgyllare/)

Fanns det ett särskilt skrå för förgyllare? Brukade de bli borgare eller var det ett “arbetar-yrke”?

Planerade forskningsspår

Givet att Göran Adolf har ett dubbelnamn som förnamn får man i första hand tänka sig att han har en borgerlig bakgrund, det vill säga att han är född i en stad. Han skulle också kunna vara son till en präst eller en officer, men känns mindre sannolikt med tanke på yrkesbana. När jag har haft svårt att finna honom i Stockholm har jag tänkt att han kan komma från någon annan stad. För stunden tror jag dock att han kan vara från Stockholm men att jag inte har funnit honom på grund av brister i källmaterialet, men båda möjligheterna är öppna.

En möjlighet är att Göran Adolf är född i ett Stockholms-äktenskap dvs utom äktenskap. Dessa barn är lätta att missa. Även om det finns en åldersuppgift i dödsnotisen som pekar på att han skulle ha varit född runt 1748, så är det svårt att veta hur korrekt den är, varför man inte får söka för snävt.

Min forskningsplan är således

Biskopen i Västerås Erik Waller (1732-1811). Källa: Kopia av Salomon Hofling efter Per Krafft d y:s målning. Foto: Erik Cornelius/Nationalmuseum.

Dagstidningar

Trots min forskningsplan gör jag nästan omgående ett avsteg och tittar i historiska dagstidningar som finns digitaliserade hos Kungliga biblioteket tidningar.kb.se. De är sökbara och Waller är en lagom unik sökterm som går bra att söka på. Ibland ser man att texttolkningen har blivit fel och att det i texten står Walter eller Wasser. Det innebär att det säkert kan ha blivit fel på omvänt sätt. Jag finner drygt 600 träffar före 1800. De allra flesta av dessa rör predikoturer för hovpredikanten och sedermera biskopen i Västerås Erik Waller (1732-1811), men ett femtiotal noteringar blir kvar. Ett tips är att skapa en inloggning till sidan och klicka på bokmärket för att spara de träffar som är intressanta.

Väggpendyl gjord 1792-1825 av Israel Dahlström i Stockholm

Annons i Dagligt allehanda

Under 1785 annonserade Göran Adolf Waller vid fem tillfällen i tidningen Dagligt allehanda. Alla annonserna är skrivna lite olika, men frågan är om det är samma pendyl som han försöker att sälja eller om det är flera olika. Det står “en modern äckta förgyld”, “En stor modern äckta förgyld”, “En mörkbrun ägta förgyld”, “En ganska wäl äckta förgyld” eller “En äckta förgyld” Pendyl. Hela annonsen ser ut så här:

Hos Förgyllaren Waller i hörnet af Malmskilnadsgatan och Styckgjutarebacken uti Sadelmakaren Björklunds gård, är til salu en modern äckta förgyld Pendul som slår och repeterar, hwilken därstädes kan beses och om priset öfwerenskommas. Källa: Dagligt allehanda 1785-02-18, tidningar.kb.se .

I samband med att Göran Adolf Waller avlider 1793 finns också ett meddelande i Dagligt allehanda som upprepas vid flera tillfällen:

I anseende til förestående Bo=uptekning efter afledne Förgyllaren Jöran Adolph Waller, anmodas de som weta sig wara skyldige eller hafwa något at fordra, sådant innom en månad i Sterbhuset tilkänna gifwa, som första gången kungöres. Källa: Dagligt allehanda 1793-05-25, tidningar.kb.se .

Andra fynd i dagstidningarna

Jag finner uppgifter om ett dubbelbröllop i Skredsvik när kyrkoherden Lars Niklas Wallers döttrar Regina och Maria gifter sig 1767. Jag finner resande ankomna till Stockholm med namnet Waller. Enstaka dödsnotiser i Stockholm och Karlskrona. Till sist några intressanta efterlysningar:

Överminören vid Artilleriregementet Petter Erik Waller († 1759) har kort före sin död testamenterat bort alla sin lilla egendom och arvingar kan vända sig till Artilleriregementets krigsrätt i Stockholm för att bevaka sin rätt. Jag tänker först att han inte kan ha några ättlingar eftersom han testamenterar bort sin egendom. Men sedan tänker jag att han kanske hade ett Stockholms-äktenskap han också och helt enkelt testamenterade till sin sambo. Tyvärr framgår inte vem han testamenterade till och det verkar som om protokoll inte är bevarade från denna krigsrätt. Källa: Stockholm Weckoblad 1759-07-21, tidningar.kb.se .

Gardessoldaten Jonas Waller († 1779-07-01) har avlidit utan bröstarvingar och hade också skrivit ett testamente med sin hustru Catharina Jönsdotter. Änkan vet inte var mannens släktingar eller anförvanter vistas varför dessa efterlyses. Källa: Inrikes Tidningar 1779-11-18, tidningar.kb.se .

Bruksinspektoren vid Årebergs bruk Johan Hindric Waller († 1790) hade olovligen avvikit från sin tjänst och sedan blivit funnen i strömmen i Tidan. Man vet ej vilka hans anhöriga är, men om de hör av sig så önskar man att de vill gottgöra den betydliga obalansen som vida överstiger värdet av tillgången och dessutom har Waller diverse skulder i orten. Källa: Inrikes Tidningar 1790-10-21, tidningar.kb.se .

Kirurgen Carl Petter Waller (ca 1768-1797) avled den 15 juli, 29 år gammal. Källa: Inrikes Tidningar 1797-07-26, tidningar.kb.se –

Waller-släkter i Stockholm

Jag har som ovan nämnts forskat på detta tidigare och stött på olika släkter med namnet Waller. Det finns också uppgifter om olika personer med namnet Waller som jag inte vet hur de hänger ihop. Här tänker jag efter hand redovisa dessa släkter.

Waller-släkter i Sverige

Det finns naturligtvis också släkter runt om i Sverige. Vid ett av mina besök i USA träffade jag på Ellis P Waller från Madison, Wisconsin som försett mig med ett utdrag ur en amerikansk bok A genealogy of the Waller family of Åmots bruk, Sweden skriven av Sven Gustaf Youngert, Herman Ferdinand Söderstéen och Nathan Söderblom publicerad 1931. Denna släkt har jag ännu inte hunnit registrera i mitt släktforskningsprogram Disgen. Det finns dock ett antal andra släkter som redovisas nedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.