Antavla

På denna sidan finns en sammanfattning av min antavla som jag delat upp i fjorton tårtbitar som ur geografiskt synpunkt faller sig naturlig. Den nuvarande antavla är aktuell per maj 2024. Jämfört med föregående utgåva finns såväl tillägg som rättningar. Vissa oklarheter har jag denna gång valt att lämna öppna. Man kan aldrig vara riktigt säker på att allt är rätt och riktigt. Om det är så att du finner något fel så hör gärna av dig.

Jag har valt att enbart publicera basala uppgifter som yrke, födelse-år och -ort, vigsel-år och -ort samt döds-år och -ort. I allmänhet har jag ytterligare uppgifter om anorna, t ex datum för händelser och källor som jag kan dela med mig av. Ibland har jag gjort nya spännande fynd som jag inte har hunnit publicera. Jag uppskattar en dialog snarare än att uppgifter bara skrivs av.

Gamla och nya nyheter

Tveksamma anlinjer

Här följer några exempel där jag i denna omgång valt att inte ta med ytterligare förfäder därför att jag tycker att det föreligger oklarheter. Utelämnade uppgifter syns ju inte så jag nämner de här:

  • Catharina Andersdotter som uppgetts vara född 1780 i Burseryd och dotter av  Anders Eriksson och Brita Catarina Sederdahl stämmer inte då denna Catharina dog redan 1781. I dagsläget oklart var hon stammar ifrån. Årtal eller ort kan vara fel.
  • För Ingrid Persdotter som ska vara född 1760-talets första hälft i Ronneby är det osäkert om tidigare uppgivna föräldrar är riktiga då jag inte har kunnat återfinna denna familj i husförhörslängden. Det finns även en alternativ lösning som verkar lite troligare, men där avgörande bevis saknas.
  • Anna Persdotter Svenske anges ju traditionellt vara dotter till kyrkoherden i Höreda Petrus Svenske och Karin Larsdotter Bröms. Det är dock tveksamt om hon verkligen är född i det äktenskapet, varför jag har valt att utelämna Karin Larsdotter Bröms och hennes förfäder. Mer uppgifter finns här: Har Anna Persdotter Svenske funnits?

Antavlan

Här nedan finns en översikt över de första fyra generationerna på min antavla. Via de blå länkarna kan man följa de sexton anorna ytterligare bakåt i tiden. Antavlorna är summariska och innehåller bara årtal och orter för olika händelser och inga källor. Orsaken är att om du finner något av intresse ser jag hellre att du kontaktar mig för att få mer fullständiga uppgifter. Inte sällan finner jag när jag ska lämna ut ytterligare uppgifter att dessa går att komplettera tack vare att allt fler källor finns tillgängliga på internet. 

Om du finner något av intresse, får du gärna höra av dig, för att få ytterligare uppgifter.

Sven Cronberg 1798-1885 Anor från Rönnebergs härad
Per August Cronberg 1859-1941
Maria Sjöström 1817-1900  Anor från Malmö
Nils Ebbe Cronberg 1899-1984
Nicolaus Ohlson jr 1837-1912 Anor från Skanör
Elin Ohlson 1872-1957
Hanna Dawidsson 1835-1925 Anor från Blekinge och södra Småland
Stig Cronberg 1935-
J Christoffer Carlander 1838-1926 Anor från Västergötland med mera
Axel Carlander 1869-1939
Isabella Bourn 1845-1927 Anor från Göteborg och England
Gerd Carlander 1908-
Hans Hildebrand 1842-1913 Anor från Östergötland och Småland
Hedvig Hildebrand 1875-1961
Elin Martin 1845-1922 Anor från Stockholm och Europa
Olof Cronberg 1964-
Anders Eriksson 1810-1856 Anor från Kullings härad, Västergötland
Johannes Hellsten 1847-1922
Sara Andreasdotter 1825-1856
Hans Hellsten1901-1984
Svante Ekelund 1832-1883 Anor från norra Småland
Paula Ekelund 1871-1959
Mina Hopp 1840-1883 Hantverkaranor från Skåne
Gertrud Hellsten 1937-
Axel Torssander 1843-1905 Anor från Sörmland
Fredrik Torssander 1877-1935
 Nanne Charlotte Lundberg 1849-1886
Barbro Torssander 1911-1977
Ole Royen 1847-1905 Anor från Sörlandet i Norge
Olga Royen 1887-1965
Johanna Håkansson 1855-1910 Anor från Östergötland