Forska i fantastiska Europa – Lübeck, Tyskland

Gerhard Ritters vapensköld

För några år sedan publicerade jag en artikel i Släktforskarnas årsbok (2017) som hette just Forska i fantastiska Europa. Tanken med den artikeln var att visa på vilka möjligheter som uppstått i samband med digitaliseringen av källmaterial inte bara i Sverige utan runt om i Europa.

Utgångspunkten

Upprinnelsen till denna utflykt till Lübeck var att jag fick en förfrågan om handelsmannen Anders Corssar (1669-1743) och hans bakgrund från Skottland. Jag lär få anledning till att återkomma till honom senare. När jag tittade på hans släktkrets insåg jag att det kunde finnas skäl att fördjupa mig i hans hustrus – Margareta Liwijns (1696-1758) – morfar handelsmannen Gert Ritter i Norrköping. När jag fann Gert Ritter i min släktforskning för många år sedan, misslyckades jag med att finna dödsnotiser för honom och hans hustru.

Gävlespår

Jag hade dock noterat att en handelsman Gert Ritter i Lübeck lät via ombud driva in skulder i Gävle år 1652 resp. 1656 och att en handelsman Anders Ritter i Lübeck hade gjort sammalunda i Gävle år 1634. Min tanke var dock att det kunde röra sig om samme person och att Anders skulle kunna vara hans fader. På den tiden hade jag dock ingen tillgång till tyskt material.

Lübecks stadsarkiv

Sedan några år finns en del material från Lübecks stadsarkiv (som heter Archiv der Hansestadt Lübeck) tillgängligt hos Ancestry. Dels är det ett general-kortregister till många handlingar. Det är ett personregister med i princip ett kort för varje hänvisning. För det inte alltför märkvärdiga släktnamnet Brasche finns det mer än 1000 registerkort! Dels finns ett par volymer med genealogiska släkttabeller. Man har hållit koll på de viktigare släkterna via stadsgenealoger i Lübeck sedan 1700-talet. De tabeller som finns tillgängliga är fr a J Hennings: Lübeckischer Geschlechterbuch som är skriven på 1930-talet. Det finns en registervolym, tre huvudvolymer och en komplement-volym. Dessa hittas enklast genom att man hos Ancestry under Sök väljer att söka i Ancestrys kortkatalog och där väljer Lübeck och ser till att kryssrutan om begränsnings till svenska material är avbockad.

Nämnas bör också att kyrkoböckerna för Lübeck förefaller ha överlevt krigen. De är filmade och digitaliserade av mormonerna, men finns bara tillgängliga via deras släktforskningscenter. Jag har ännu inte haft tillgång till dessa.

Släkttabeller

Jag började att titta i släkttabellerna och fann direkt släkten Ritter. Märkligt nog verkade Gert Ritter som här kallades Gerhard Ritter vara både född och död i Lübeck, men barnen stämde med mina barn i Norrköping. Det visade sig att han hade varit rådsherre och att hans bror Johann Ritter (1622-1700) hade varit borgmästare i Lübeck. På Wikipedia fann jag de båda hade egna sidor – här finns Johanns och här Gerhards. Johann Ritter hade även en likpredikan på Wikipedia, där hans rötter var uppgivna.

Borgmästaren Johann Ritter (1622-1700) i Lübeck (foto: Michael Ritter)

Likpredikan

Det kändes nästan som för bra för att vara sant. Kunde det vara så enkelt. Jag funderade på Gerhard Ritter också kunde ha en likpredikan, och enligt Fritz Roth: “Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische und kulturhistorische Zwecke” skulle de finnas en sådan. (Detta verk består att 10 band med 1000 likpredikningar vardera där alla personhistoriskt intressanta uppgifterna är avskrivna. Tack Niclas Rosencrantz för kopiorna ur boken.) På zvdd.de finns länkar till digitaliserat tryck i Tyskland. En sökning på Gerhard Ritter gav frukt. I likpredikan efter honom räknas samma förfäder upp som i broderns likpredikan, men också hans barn, barnbarn och barnbarns barn inklusive de svenska grenarna. Till och med dotterdottern ovannämnda Margareta Liwijn finns omnämnd så det råder ingen tvekan om att det är riktigt.

Likpredikningarna i Tyskland har ofta även en utförlig biografi som ofta omfattar uppväxten och skolningen samt sjukdomen och döden. Tiden dessemellan är ofta rätt summariskt beskriven. Denna likpredikan utgör inget undantag. Här följer en kort sammanfattning på svenska:

I ungdomen drabbades han av en stark pest, som han överlevde utan den minsta skada. När han var 14 år sattes han i lära hos tyghandlaren och rådsherren Lorentz Petersen. Under denna tid gjorde han flera farliga resor över vatten till Sverige. Han gifte sig 1657 och flyttade genast över till Norrköping. Efter 11 år i Norrköping flyttade de tillbaka till Lübeck. Där skötte han alla borgerliga uppdrag efter bästa förmåga tills han slutligen 1701 blev rådsherre. Trots att han var mer än 70 år när han blev rådsherre skötte han detta uppdrag med stor omsorg.
De sista åren i livet drabbades han av en allt svagare kropp och sköttes av dr Johannes Brasche. Han ådrog sig en smärtsam vattenkastning så att han de sista åtta åren fick hålla sig hemma. Han insjuknade så på juldagen med en rysning som följdes av en hetta och stor törst, som försämrade honom dag för dag trots alla läkemedel. Efter att ha biktat sig den 2 januari dog han den 4 januari 1717.

Antavla för Gerhard (Gert) Ritter och hans hustru Catharina Bubach

Efter några kvällars ivrigt bläddrande fr a i Lübecks material hos Ancestry men även andra källor har följande summariska antavla utkristalliserats. (Mer detaljerade uppgifter lämnas på förfrågan.)

1 Engel Ritter. Döpt 1662 i Norrköpings Hedvig (E). Död 1739 i Stockholm. Gift 1:o med Henning Gagenholtz. Handlande i Stockholm. Levde 1684. Gift 2:o ca 1688 med Botvid Liwijn. Rådman och handelsman i Stockholm. Född ca 1655. Död 1710 i Maria Magdalena (AB).

2 Gerhard (Gert*) Ritter. Handlanden i Norrköping, sedan handlanden och rådsherre och Schonenfahrer i Lübeck. Född 1629 i Lübeck. Död 1717 i Lübeck. Gift 1657 i Lübeck Sankta Maria, Tyskland med 

3 Katarina Bubach. Död 1706 i Lübeck. 

4 Andreas Ritter. Borgare och handelsman i Lübeck. Borgare som köpman 1619 i Lübeck. Begravd 1653 i Lübeck. Gift 2:o 1621 i Lübeck med

5 Engel Ritter. Begravd 1658 i Lübeck.

6 Steffen Bubach. Wandtbereiter i Lübeck. Borgare som drogkscherer – vantscherer 1620 i Lübeck. Gift 2:o 1632 i Lübeck med

7 Reinmuth Brasche.

8 Hans Ritter. Borgmästare i Neustadt i Holstein. Gift med 

9 Cecilia Bendfelden.

10 Albrecht Ritter. Köp- och handelsman i Lübeck. Begravd 1610 i Lübeck. Gift 1588 i Lübeck med 

11 Engel von Sehnden. Begravd 1620 i Lübeck.

12 Steffen Bubach. Död senast 1619 i Lübeck. Gift med 

13 Catharina. Död senast 1619 i Lübeck. 

16 Andreas Ritter. Kom från Ditmarschen.

18 Peter Bendfelds. Kom från Holstein. 

20 Heinrich Ritter. Kom från Westfalen

22 Hans von Sehnden. Krämare i Lübeck. Begravd 1569 i Lübeck. Gift 3:o 1555 i Lübeck med

23 Anneke Reuter. Född 1533 i Lübeck. Begravd 1602 i Lübeck. 

44 Hans von Sehnden. Krämer i Lübeck. Född i Celle, Hannover, Tyskland. Begravd 1547 i Lübeck. Gift 1514 i Lübeck, Tyskland med 

45 Margareta. Begravd 1548 i Lübeck.

46 Gerhard Reuter. Handelsman i Lübeck. Född 1494 i Zutphen, Gelderland, Nederländerna. Död 1564 i Lübeck. Gift 1531 i Lübeck med

47 Margareta Carstens. Död 1573 i Lübeck. 

88 Hans von Senden. Borgare i Celle, Tyskland. Nämnd 1477-1505 där. Gift med

89 Catharina.

94 Heinrich Carstens. Sidenhandlande i Lübeck. Död 1539 i Lübeck.

176 Lüdeke von Senden. Sädesskeppare och rådsherre i Celle, Tyskland. Nämnd 1462-1493 där. Gift med

177 Adelheid.

Ättlingar till Gerhard (Gert) Ritter och hans hustru Catharina Bubach

Jag kan inte heller låta bli att redovisa ättlingarna till Gerhard Ritter, såsom jag har uppfattat dem i likpredikan med vissa smärre kompletteringar. Ortsuppgifterna och uppgifterna efter 1717 kommer naturligtvis från andra källor. Barnen i tabell 11-13 fanns inte med i likpredikan eftersom de är födda efter 1717.

Tabell 1
Gerhard (Gert*) Ritter. Handlanden i Norrköping, sedan handlanden och rådsherre och Schonenfahrer i Lübeck, Tyskland. Född 1629 i Lübeck. Död 1717 i Lübeck.
Gift 1657 i Lübeck Sankta Maria med Katarina Bubach. Död 1706 i Lübeck.

Barn:
Reinmuthe Ritter. Född 1660 i Norrköpings Sankt Olai (E). Se tabell 2.
Johan Ritter. Döpt 1661 i Norrköpings Sankt Olai (E). Se tabell 6.
Engel Ritter. Döpt 1662 i Norrköpings Hedvig (E). Se tabell 8.
Katarina Ritter. Döpt 1663 i Norrköpings Hedvig (E). Begravd 1665 i Norrköpings Sankt Olai (E).
Katarina Ritter. Se tabell 14.

Tabell 2 (Från Tabell 1)
Reinmuthe Ritter. Född 1660 i Norrköpings Sankt Olai (E).
Gift 1678 i Lübeck med Jürgen Hübens. Köp- och handelsman i Lübeck. Död 1696.

Barn:
Reinmuthe Catharina Hübens. Se tabell 3.
Anna Engel Hübens. Se tabell 4.
Maria Hübens. Se tabell 5.

Tabell 3 (Från Tabell 2)
Reinmuthe Catharina Hübens.
Gift 1697 med Heman Engenhagen. Tyghandlare i Lübeck. Död 1715.

Barn:
Catharina Engenhagen.

Tabell 4 (Från Tabell 2)
Anna Engel Hübens.
Gift 1703 med Engelbrecht Brasche. Handelsman i Lübeck.

Barn:
Gerhard Brasche.
Catharina Brasche.
Anna Engel Brasche.

Tabell 5 (Från Tabell 2)
Maria Hübens.
Gift 1707 med Daniel Jacoby. Köpman i Lübeck.

Barn:
Anna Catharina Jacoby. Död 8 år gammal.
Gerhard Jacoby.
Maria Elisabeth Jacoby.

Tabell 6 (Från Tabell 1)
Johan Ritter. Döpt 1661 i Norrköpings Sankt Olai (E).
Gift i Stockholm med Anna Melcher.

Barn:
Hieronymus Ritter.
Anna Ritter. Se tabell 7.

Tabell 7 (Från Tabell 6)
Anna Ritter.
Gift 1711 med Lorentz Detlef Brasche. Bryggare i Lübeck.

Barn:
Anna Catharina Brasche.
Gerhard Brasche.
Engel Brasche.

Tabell 8 (Från Tabell 1)
Engel Ritter. Döpt 1662 i Norrköpings Hedvig (E). Död 1739 i Stockholm.
Gift 1:o med Henning Gagenholtz. Handlande i Stockholm.
Gift 2:o med ca 1688 Botvid Liwijn. Rådman och handelsman i Stockholm. Född ca 1655. Död 1710 i Maria Magdalena (AB).

Barn i första giftet:
Katarina Gagenholtz. Se tabell 9.
Barn i andra giftet:
Gerdt Liwijn. Döpt 1689 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död omkring 1692.
Christina Liwijn. Döpt 1691 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Se tabell 10.
Botvid Liwijn. Döpt 1692 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1716.
Engel Liwijn. Döpt 1694 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död ogift 1712.
Gerdt Liwijn. Döpt 1696 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död ung.
Margareta Liwijn. Döpt 1696 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Se tabell 11.
Maria Liwijn. Döpt 1698 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Se tabell 12.
Juliana Liwijn. Född 1703 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Se tabell 13.

Tabell 9 (Från Tabell 8)
Katarina Gagenholtz. Död 1745.
Gift 1703 i Tyska Sankta Gertrud (AB) med Jöns Nordenhielm. Vice president.

Tabell 10 (Från Tabell 8)
Christina Liwijn. Döpt 1691 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1710.
Gift 1710 med Matthias Schildt. Handelsman i Göteborg.

Tabell 11 (Från Tabell 8)
Margareta Liwijn. Döpt 1696 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1758 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB).
Gift 1722 i Katarina (AB) med Anders Patricsson Corssar. Handelsman i Stockholm. Född 1669 i Skottland. Död 1743 i Ekeby, Danderyd (AB). Begravd 1743 i Stockholm.

Barn:
Engela Corssar. Född 1723 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB).
Margareta Corssar. Född 1724 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död där 1729.
Abraham Corssar. Skeppskapten. Född 1726 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB).
Elisabet Corssar. Död 1727 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB).
Margareta Catharina Corssar. Född 1731 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1773.
Gustav Corssar. Handelsman och traktör i Stockholm. Döpt 1733 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Begravd 1770 i Riddarholmen (AB).
Jacob Corssar. Född 1736 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB).
Maria Juliana Corssar. Född 1738.

Tabell 12 (Från Tabell 8)
Maria Liwijn. Döpt 1698 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1784.
Gift 1:o 1722 med Daniel Burghard. Handelsman i Stockholm. Död 1727.
Gift 2:o 1729 med Leonard Pinckhardt. Grosshandlare i Stockholm. Född 1699. Död 1775.

Barn i första giftet:
Anna Maria Burghard. Född 1722.
Daniel Burghard. Född 1723.
Johan Fredrik Burghard. Född 1725.

Tabell 13 (Från Tabell 8)
Juliana Liwijn. Född 1703 i Stockholms domkyrkoförsamling (AB). Död 1737.
Gift 1724 med Johan Martin Bellman. Bankosekreterare i Stockholm. Född 1692. Död 1737.

Barn:
Maria Juliana Bellman. Född 1724.
Johan Martin Bellman. Född 1725.
Engel Bellman. Född 1729.
Arent Fredrik Bellman. Född 1736.

Tabell 14 (Från Tabell 1)
Katarina Ritter.
Gift 1685 med Johann Vossbein. Köpman i Stockholm. Död 1715.

Barn:
Gerhard Vossbein. Död 28 år gammal.
Johann Vossbein. Död 11 veckor gammal.
Johann Vossbein. Köpman i Venedig, Italien.
Samuel Vossbein. Död 4 år gammal.
Catharina Vossbein. Död 6 år gammal.
Carl Vossbein. Död 16 år gammal.
Andreas Vossbein. Död 5 år gammal.
Hinrich Vossbein.
Catharina Vossbein. Död 6 år gammal.

2 Replies to “Forska i fantastiska Europa – Lübeck, Tyskland”

  1. Hej! Jag har en anmoder som hette Maria Magdalena Richter född 1724 i Katarina församling i Stockholm. En av hennes faddrar vid dopet var madame Maria Burghardi (troligtvis Levijn som ogift).
    Magdalenas far, Zacharias Richter/Ritter var klädesmakarmästare i Barnängen.
    Har du eventuellt stött på någon uppgift om honom? Det kanske bara är ett sammanträffande att de heter Richter/Ritter och att en Maria Burghardi var Magdalenas dopvittne men jag tänkte att jag måste fråga i alla fall! Tackar i förskott!! Mvh. Lottie

    • Jag har kollat släkttavlorna för släkterna Ritter i Lübeck för att se om någon Zacharias finns med där, men inte funnit någon sådan. Inte heller i andra register för Lübeck har jag fått något napp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.