Forska i fantastiska Europa – Skottland

Senaste uppdatering gjord 31 januari 2022.

Så har turen kommit till Skottland. Jag härstammar från Anders Corssar som handelsman och sidenkrämare i Stockholm under 1700-talets första hälft. I Örnbergs ättartal står det att han kommer från Skottland. Till skillnad från England finns det sedan några år tillbaka goda möjligheter att enkelt släktforska i Skottland.

Örnbergs ättartavlor

I Örnbergs ättartavlor som gavs ut runt sekelskiftet 1900 figurerar Anders Corssar vid flera tillfällen. Han nämns vid ett tillfälle Anders (Patricsson) Corssar från Skottland och vid ett annat tillfälle att han var född 2/12 1669 i Skottland. Han gifte sig 1703 med Elisabeth Gawen från England, som var styvdotter till den från England invandrade Thomas Tottie (1664-1724) , tobaksfabrikör och handelsman i Stockholm. Elisabeth avled 1721 i Stockholm. Den 24 maj 1722 gifte Anders om sig med Margareta Liwijn (1698-1758) vars härstamning har berörts här. Anders flyttade på ålderns höst till Ekeby, Danderyds sn där han avled i mars 1743. Han ska ha blivit begraven i Stockholm.

När man finner fynd i Örnbergs ättartavlor är det alltid bra att kolla om det finns kompletterande uppgifter i Örnbergska samlingen vid Vadstena landsarkiv. Viktor Örnberg var ju landsarkivarie där. Dessa samlingar är digitaliserade och finns tillgängliga via Digitala forskarsalen på Riksarkivets hemsida här. I detta fall fann jag dock inga uppgifter om släkten Corssar.

Scotlands People

Som jag nämnde ovan är förutsättningarna för släktforskning i Skottland numera goda. På hemsidan ScotlandsPeople finns så vitt jag kan förstå kompletta personregister till kyrkoböckerna som man kommer åt via en enkel inloggning. Haken är dock att man om man finner något i nästa steg får betala för att ladda ner en digital bild av sidan.

Kyrkoboken för Dundee, Skottland år 1669. När man inte är van att läsa engelsk handskrift får man vara glad över att kyrkoböckerna är indexerade.

När jag söker efter Andrew Corssar med en far Patric finner jag i Dundee en Andrew som är son till Patric Corssor och Elspeth Haliburtone och föddes eller troligare döptes den 7 oktober 1669. Namn och årtal stämmer ju med Örnbergs uppgifter, men datumet felar på två månader. Föräldrarna hade gift sig ett år tidigare den 4 augusti 1668 i Dundee. Det finns ett antal ytterligare syskon: William, f 1671; Eupham, f 1675; Patric, f 1677; och John, f 1680. Troligen hade han också tillsammans med Helen Butchard en utomäktenskaplig son Alexander f 1688. En gissning är att Patric vid detta tillfälle var änkling. Det visar sig också att år 1681 hade betalts ut begravningspenningar för en begravning av Elizabeth Haliburton.

Vigselboken för Dundee 1668 med föräldrarnas vigsel Elizabeth kom från denna församling, men Patrics härkomst har jag inte lyckats tyda – kan någon klura ut det?

Dundee

Staden Dundee år 1693
Den 13 maj 1675 betalade Patrich Corser från Dondj öresundstull då han reste från Dundee till Königsberg.

Öresundstullen

En av mina favoritkällor när det gäller skeppare är Öresundstullen. I ett projekt mellan forskare i Holland och frivilliga registrerare har mer än tre miljoner passager i Öresund registrerats mellan 1497 och 1857. Här finner jag att Patric Corssar uppenbarligen var skeppare och passerade Öresund ett antal gånger enligt nedanstående tabell.

Till synes var det rätt svårt att skriva eller läsa Patric Corssars namn

Det blir ganska tydligt att Patric Corssar gjorde en eller två resor till Königsberg (nuvarande Kaliningrad) årligen mellan 1675 och 1683. Jag kan inte finna att han bytt hemmahamn efter 1683, utan troligen upphörde han med resorna till Königsberg. På återvägen skeppades oftast lin.

Om det var svårt att läsa originaltexten ovan, så finns registerutdraget nedan:

Här redovisas vad Patric Corssar förtullade i Öresund vid resan 1675 från Dundee till Königsberg.

Stockholms handelskollegium

Trots att uppgifterna i kyrkoböckerna för Dundee stämmer överens med Örnbergs uppgifter har jag känt en lite tveksamhet om hur säkert detta är och därför tvekat att publicera uppgifterna. I dessa corona-tider har jag dock nu begärt en kopia från Stockholms handelskollegiums protokoll när Anders Corssar fick burskap som sidenkrämare år 1712. Jag hoppades att notisen skulle bekräfta patronymikonet Patricsson men det gjorde det inte. Däremot står att han är född i Dundi, vilket gör att jag känner mig på så pass säker mark att jag vågar publicera detta. Det framgår också att hans hustrus Elisabeth Gawens styvfar Tomas Tottie var löftesman.

Protokoll för Stockholms handelskollegium i januari 1712

Patrick Corsars bouppteckning (rättelse)

Inför denna artikel gör jag en ny sökning efter uppgifter om familjen. Det visar sig att de indexerade uppgifterna om avlidna i Dundee börjar först 1772, så där får jag ingen hjälp. Det visar sig dock att det finns en Patrick Corsar i registret för Wills och testaments. Det visar sig att det är ett testamente och inventering av gods och skulder gjord i april 1709 efter handelsmannen och “pinmaker” Patrick Corsar som avled i november 1708. Eftersom handelsmannen Andrew Corsar i Stockholm är omnämnd trodde jag först att det rörde sig om Anders Corssar far. Tyvärr är dokumentet lite fuktskadat och jag är inte heller insatt i formuleringarna så jag har lite svårt att uttolka det. Vid närmare studium verkar det snarare som om det handlar om Anders Corssars bror Patrick som föddes 1677 och gifte sig 1701 med Agnes Scott, som också är omnämnd i bouppteckningen.

Sammantaget kan jag dock verkligen rekommenderar Scotlands People för den som har rötter i Skottland. En del kyrkoböcker går ner på 1600-talet som i Dundees fall. Det finns också möjlighet att finna legala dokument. Sökning är gratis, men det kostar pengar att tanka ner originalsidorna. Bouppteckningen kostade t ex “10 credits” vilket motsvarar ungefär 30 kr.

Ytterligare spår efter Patrick Corssar

Henrik Perlefelt har gjort mig uppmärksam på några ytterligare källor. Av ett register framgår att Patrick Corssar blev borgare i Dundee den 7 juni 1670. Han blev också medlem i “The fraternity of masters and seamen in Dundee” den 25 februari 1680.

Extrakt av protokoll för “Scottish High Court of Admiralty” i Edinburg den 2 september 1680 redogör för ett mål där Patrick Corser, skeppare från Dundee och kapten på skeppet Providence tillsammans med handelsmannen Andrew Morrison har stämt handelsmannen John Grays arvingar. De kärande hävdar rätten till skeppet Providence enligt ett bud förmedlat av Alexander Wishart i april 1674. De svarande hävdar rätten till 1/4 av skeppet såsom kreditorer till den avliden John Gray.

Forska i fantastiska Europa

Under denna rubrik har jag tidigare skrivit:

  • Forska i Tyskland, Holland, Frankrike och England i Släktforskarnas årsbok 2017.
  • Forska i Lübeck, Tyskland finns här.
  • Forska i Holland finns här.

2 Replies to “Forska i fantastiska Europa – Skottland”

  1. Thank you so much for posting your research. I also descend from Anders Corsarr, who married 2( Margareta Liwijn, through his great granddaughter, Johanna Christina Corsarr. Johanna was my 3rd great grandmother.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.