Forska i fantastiska Europa – Holland

Zutphen av Fadrique Álvarez de Toledo den 16 October 1572 under 80-åriga kriget- Peace Palace Library, Haag, Nederländerna, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32634342

Här följer en liten betraktelse över Gerhard Reuter (1494-1564) och hans förfäder. Samtidigt funderar jag på hur långt tillbaka kan man egentligen forska. Var går gränsen mellan säkert släktskap och rena gissningar?

Gerhard Reuter i Lübeck

Gerhard Reuter eller Ruyter var född i Zutphen i Holland 1494. Han kommer tidigt till Lübeck och blir kompanjon med Hinrich Carstens. Efter att hans första hustru Catharina Stortelbeg avlider gifter han 1531 om sig med Margareta Carstens († 1573). Han levererar varor till kung Christian III av Danmark och blir hans faktor i Lübeck. Kungen pantsätter också godset “Alt Ruppertsdorf” strax norr om Lübeck till honom. Detta gods blir i släktens ägo fram till 1759. Han blir också adlad av den danske kungen, och adelsskapet bekräftas av kejsar Karl V.

Det finns av naturliga skäl inte så mycket uppgifter om hans handel. Dock vet man att han samarbetade med Statius von Düren som hade ett tegelbränneri. Många tegelbyggnader från denna tid är byggda med tegel därifrån. På adressen Schüsselbuden 32 fanns ett hus som Gerhard köpte 1550. Troligen bodde han där, då huset efter hans död blev kvar i änkans ägo. Huset förstördes 1869. Bevarade bilder visar ett typiskt renässanshus med horisontella terrakottafriser och vertikala pilastrarna. Även en halv båge prydde fasaden ovan porten.

År 1555 skänkte Gerhard Reuter och Margareta Carstens en ny predikstol till Sankt Petri-kyrkan. Denna överlämnades till kyrkan i Grabow 1726 som hade återuppbyggts efter en brand, och den finns fortfarande där till beskådan.

Min härstamning

Hans dotter Anneke Reuter (1533-1602) var gift med krämaren i Lübeck Hans von Sehnden († 1569). De hade dottern Engel von Sehnden († 1620) som var gift med handelsmannen i Lübeck Albrecht Ritter († 1610). De hade i sin tur dottern Engel Ritter († 1658) som var gift med handelsmannen Andreas Ritter († 1653).

Se vidare min tidigare krönika: Forska i fantastiska Europa – Lübeck, Tyskland

Gerhards förfäder

För enkelhets skull numrera jag hans förfäder i sedvanlig ordning. Uppgifter om dessa finns publicerade i Algemeen Nederlandsch familieblad 1891 och 1892. De har också sammanställts av Jaap Ruiter på webbsidan www.ruitersporen.nl . Jaap har gjort ett gediget arbete och räknar upp källor där personerna är belagda. En fördel i det holländska materialet är också att både patronymikon och släktnamn används vilket gör det möjligt att skilja upp personer med samma förnamn.

1 Gerhard Reuter. Handelsman i Lübeck. Född 1494 i Zutphen, Gelderland, Nederländerna. Död 1564 i Lübeck. Gift andra gången 1531 i Lübeck med Margareta Carstens. Död 1573 i Lübeck.

2 Gerrit Jans Ruyter. Köpman i Zutphen. Nämnd där 1491-1534.Död 1543 i Zutphen. Gift senast 1491 med

3 Luijma von Doene. Nämnd 1491-1548 i Zutphen. Död 1552.

4 Johan Gerhards Ruyter. Ölbryggare i Zutphen. Född i Lübeck. Nämnd 1460-1501 i Zutphen. Död där 1501. Gift 1461 i Zutphen med

5 Alyt Trumpmaeker. Nämnd 1461-1502 i Zutphen.

8 Gerhard Reuter. Ölbryggare i Zutphen. Född i Lübeck. Nämnd 1437-1461 i Zutphen. Hade även ett stenhus i Lübeck 1446-1460. Död tidigast 1461.

9 Alheyd Pealicke. Död efter 1488.

10 Claes Trumpmaeker. Död senast 1461.

11 Wysse. Nämnd 1461.

16 Henrick Reuter. Ölbryggare i Zutphen. Nämns liksom hustrun som avliden i sonen Ermgarts testamente 1472.

17 Alyden. Nämnd 1436 i Zutphen.

18 Henrick Pealicke.

19 Alyt.

Avlägsna rötter

I Zutphen fanns också hundra år tidigare en “Gerardus Ruter” som 1361 avstod en fastighet till klostret Isendoorn. Det ligger nära till hands att koppla honom till vår släkt men det bevarade källmaterialet är för klent för att veta hur.

Kommen så här lång kan man naturligtvis reflektera över hur rimliga uppgifterna är. Personerna är belagda vilket ju är en god start. Samtidigt är det ibland svårt att veta om barnen är födda i just det äktenskapen som är känt. Eftersom det många gånger svårt att belägga blir ju mödernet alltid knepigt.

En annan aspekt är ju att dessa förfäder ligger många generationer tillbaka. Nitton generationer tillbaka om jag räknar rätt. I den generationen finns mer än en halv miljon förfäder. Trots dessa tveksamheter så är det ändå roligt som släktforskare att kunna finna dessa släktlinjer mer än 600 år tillbaka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.