Systrarna Björk i Stockholm och om osynliga kvinnor – pågående forskning

Utsikt från Norra Fiskehamnen i Gamla stan mot Makalös och palatsen på Blaisieholm. Konstnär Johan Sevenbom. Målad ca 1778-84. Stockholms stadsmuseum

Jag härstammar från Margareta Björk († 1742) som var gift med skepparen Mattias Wree (1664-1710) i Stockholm. De hade bland annat en son Isak Wree (1700-1738) som utbildade sig till kirurg och medicine doktor, men som tyvärr drunknade när han var på väg till en studieresa till Frankrike. Margareta har också en syster Christina Björk († 1710) som först var gift med skepparen och överstyrmannen vid flottan i Stockholm Nils Schotte († 1697) och sedan gift med bryggaren i Stockholm Antoni Lorentz († 1720). Deras härstamning har länge gäckat mig, men i dialog med släktforskarna Eva Peterson och Stefan Åhman har vi kommit några steg bakåt och funnit en möjlig lösning. Då uppstår dock problemet att kvinnors namn ofta är osynliga i 1600-talets efterlämnade skriftliga källor. Låt mig dock berätta historien från början.

Tryckt bröllopsvers vid vigseln mellan koffardiskepparen Mathias Wree och Maria Björk den 27 oktober 1696 i Stockholm. Original i Kungliga biblioteket.

Maria Björks bröllop

I samband med Maria Björks vigsel med Mattias Wree den 27 oktober 1696 skrevs en bröllopsvers som finns bevarad på Kungliga biblioteket. Tyvärr finns bara ett blad bevarat så slutet saknas. I den bevarade delen av bröllopsversen finns inga ledtrådar om hennes härkomst. Dock innebär ju det faktum att det finns en tryckt bröllopsvers att brudparet hade en bra social ställning. Maken Mattias Wree dog rimligen i pesten 1710, men Maria lyckades ändå bra i livet. Hennes son utbildade sig kirurg och doktor. Möjligen drev Maria en krögarebod i Norra Fiskehamnen i Gamla stan, eftersom hon betalde hyra för en sådan enligt hennes bouppteckning.

Släktnamnet Björk

Släktnamnet Björk stavas ju på olika sätt. På 1600-talet skrivs det oftast Biörk eller Biörck. Skrivningen är dock vacklande, ibland förekommer också Björk och i vissa fall står det Börk. I bröllopsversen ovan står ju Björk med nutida stavning. Av pragmatiska skäl skriver jag i denna berättelse Björk.

Bryggaren Johan Danielsson Björk

Av Ulla Nordenstam fick jag för många år sedan tipset att bryggaren Johan Danielsson Björk (1688-1764) var förmyndare åt Maria Björks dotterdotter Maria Charlotta Öhman (f 1733). Det ligger nära till hands att tänka sig att han är en släkting, men han var minst 20 år yngre än systrarna Björk, så i första hand skulle ha kunna vara en brorson. När Johan blev borgare i Stockholm var Christina Björks efterlämnade make Antoni Lorentz borgensman. Av burskapshandlingarna framgick också att Johan var från Gottröra norr om Stockholm.

Gästgivaren Daniel Kristofferson

Johan Danielsson Björk visar sig vara son av Daniel Kristoffersson i Nivsta, Gottröra sn. Daniel finns omnämnd där i mantalslängden 1704-1712. Tidigare är han svår att återfinna i mantalslängden, men det visar sig bero på att han var gästgivare och dessa var på 1600-talet tidvis befriade från mantalspenning. Rimligen var han gästgivare vid Lindberga gästgiveri som finns i Gottröra sn men som saknas i mantalslängden. I kyrkoboken står det ibland i krogen.

Daniel Kristoffersson borde vara i samma generation som systrarna Björk, vilket leder fram till antagandet att deras far skulle heta Kristoffer. Ytterligare ett indicium på detta är att en av Marias söner döps till Kristoffer. Men om de kom från Lindberga gästgiveri så borde de snarare heta Lind än Björk…

Konsten att göra hela läxan och vara noggrann

Ungefär så långt hade jag kommit när jag blev kontaktad av Eva Peterson som undrade vad jag hade för källor till mina uppgifter. När jag tittar på Maria Björks vigselnotis på nytt, ser jag att jag har missat något väsentligt. Hon står skriven som hustru när hon gifter sig. Detsamma gäller ju bröllopsversen ovan. Om hon hade varit ogift tidigare, borde det har stått jungfru, mademoiselle eller liknande. Hon är uppenbarligen änka när hon gifter sig.

Jag försöker då att söka efter ett tidigare äktenskap i Stockholm stads bouppteckningsregister samt i de vigselregister som stadsarkivet har gjort och som numera är avskrivna i FamilySearch. Jag får dock inget napp, så vem hon har varit gift med tidigare vet jag inte.

En annan spännande ledtråd är att hennes giftoman är handelsmannen i Stockholm Petter Collvin (†1730). Normalt sett är ju giftomannen ofta en manlig släkting till bruden. I titt i Disbyt är son till Constans Collvin († 1680 i Falun). Jag kontaktar därför Stefan Åhman som har mycket uppgifter om Collvin om han har stött på namnet Björk i det sammanhanget.

Det visar sig att jag har varit slarvig när jag hållit på med denna släkt tidigare. När Stefan Åhman tittar efter ev Collvin-släktingar bland faddrarna till Christina Björks barn, finner han sådana. Inte nog med det, utan det visar sig att Christina vid ett tillfälle kallas Christoffersdotter Björk. Det verkar således som om gissningen att Daniel Kristoffersson skulle vara en bror till systrarna Björk är riktig.

Möjliga släkter Björk

Namnet Björk förekommer även på 1600-talet, men jag har inte funnit några misstänkta släkter i Stockholm. Med tanke på att brodern verkar ha använt patronymikon, så kan det ligga nära till hands att släktnamnet varit upptaget i samma generation som systrarna Björk.

Jag tittade i Hülpherska genealogierna och fann där en västmanländsk prästsläkt som hade kopplingar till Stockholm. Han redovisar ett par systrar Christina och Margareta Björk som åldersmässigt skulle kunna passa, men de var gifta med präster på var sitt håll, så det var inte möjligt. Jag hade egentligen gett upp detta spår, då jag tyckte att det var fel social klass – präster och inte handelsmän eller skeppare – och för lång från Stockholm. Eva Peterson tyckte dock att jag skulle kolla en gång till.

Minnestavla över Andreas Georgii Schedvimontanus i Björksta kyrka målad 1710.

I Ekströms Västerås stifts herdaminne finner jag så att kyrkoherden i Björksta i Västmanland Anders Göransson eller Andreas Georgii Schedvimontanus (1560-1652) var gift två gånger och i sitt första gifte hade han en son Christopher Björk (ca 1623-ca 1676). Han uppges ha varit i tjänst på 1640-talet hos köpmannen i Stockholm Hans Norten som drev affärer på Stora Kopparberg. Christopher ska ha blivit borgare i Falun 1651, och bott där till 1663/1664 då han flyttade tillbaka till Almsta, Björksta.

Detta spår är ju av intresse, då här finns ju en koppling både till Falun och Stockholm. När man baserat på systrarna Björks barns födelse räknar på deras födelsetid, så passar den väl med att de kan vara barn till denna Christopher. Fortfarande är det dock bara en lös möjlighet.

Falu koppargruva åt östra sidan. Källa: Suecian, Kungliga biblioteket

Collvin-spåret leder till Falun

I det här läget blir ju familjen Collvin i Falun intressant. Constans Collvin († 1680) var verksam i Falun från 1640-talet och i början av 1650-talet var han gästgivare. Han var också aktiv i bergsnäringen. Hans hustru Anna († efter 1685). Hans far ska ha varit Hans Collvin († 1631) och hans hustru Kerstin († 1661).

Bänklängd en viktig pusselbit

Jag sätter åter Stefan Åhman i arbete. Han finner snabbt att i en längd från 1651-1653 som upptar medel skänkta till nya kyrkan i Falun Kristine står Christopher Björk direkt efter Constans Collvin. Det visar sig dock att denna längd är skriven i alfabetisk ordning på första bokstaven i förnamnet, så det betyder inte så mycket att de står efter varandra.

Sedan finner Stefan Åhman en bänklängd i Stora Kopparbergs kyrka från 1653 där både Constans Collvin och Christopher Björk har betalat för plats på bänk nr 18. Dessutom hade även Hans Collvin plats på samma bänk. Det är således ingen tvekan om att Constans och Christopher var väl bekanta med varandra. Detta i kombination med att Constans son Petter Collvin var giftoman när Maria Björk gifter sig i Stockholm 1696 talar starkt för att denne Christopher är systrarna Björks far. Fortfarande är det dock bara indicier.

Kvinnors anonymitet i 1600-talets Sverige

I detta läget vore det mycket intressant att veta vem Christopher Björks hustru var. Om hon skulle vara en syster till Constans Collvin skulle ju pusselbitarna falla på plats. Problemet är dock att 1600-talets kvinnor är förhållandevis anonyma, i varje fall så länge de inte var änkor. Var kan jag så finna Christophers hustrus namn?

 1. Kyrkoböcker saknas för Falun i mitten av 1600-talet när barnen ska vara födda.
 2. Kyrkoböcker saknas för Björksta när hon dör.
 3. Mantalslängderna anger inte namnen på fruarna.
 4. Bänklängden från 1650-talet i Falun förefaller inte vara komplett för kvinnosidan.
 5. Genomgång av ett antal årgångar var Falu stads domböcker har inte givit någon ledtråd. Generellt är kvinnor sällan omnämnda. När de någon gång förekommer som vittne står ofta bara förnamnet.
 6. Under det decennium som Christopher Björk bodde i Almsta, Björksta sn har jag gått igenom Yttertjurbo häradsrätt. Han figurerar några gånger bland annat när hans svägerska åt honom har köpt en oxe i Köping, som han har fodrat över vintern. Omsider är det en annan man som känner igen sin oxe och anklagar honom för att ha stulit den. Han har dock köpt den i god tro, och är villig att lämna tillbaka oxen om han bara får betalt för foderkostnaden.
 7. Jag har även gått igenom några församlingar med tidiga kyrkoböcker, där Christophers syskon varit präst eller prästfru, utan någon lycka.

Vem finner den namnet på Christopher Björks hustru?

Jag har dock funnit ytterligare en detalj som förklarar kopplingen mellan Björk och Collvin. Christopher Björk var från 1649 inblandad i ett mål där han hade varit kompanjon med Nils Matsson som avlidit. Efter kompanjonens död hade Christopher fått ut sitt gods från handelsboden vilket stockholmsköpmannen Hans Norten ifrågasatte. Ett antal personer förhörs och noggranna genomgångar görs. Christopher får rätt i alla delar. Målet överklagas dock till Svea hovrätt, och han förefaller ha fått rätt även där. I ett vittnesmål sägs att Christophers gods hade förts från Nils Matssons bod till “hustru Kerstin Collvins änka Christopher Björks värdinna”. Vid denna tidpunkt hyrde således Christopher bostad eller bod hos Constans Collvins mor Kerstin. Om Christopher då hade varit gift med en dotter till Kerstin borde det snarast ha stått “svärmor” och inte “värdinna”.

Trots att jag har letat på många ställen finns det säkert andra ställen där man skulle kunna finna Christopher Björks hustrus namn. Vem finner henne?

5 Replies to “Systrarna Björk i Stockholm och om osynliga kvinnor – pågående forskning”

 1. Kul att läsa om en historisk namne! Jag vet tyvärr inte vem Christophers Björks hustru var. Men lycka till i sökandet!

 2. Pingback: Maria Björks första äktenskap – om att inte lita blint på register… – Olof Cronbergs genealogi

 3. Hej,
  enligt boken “Med Dalälven Från Källorna Till Havet Del III Bok 4 Stora Kopparberg” så var en Bergsman Cristopher Danielsson Biörk gift med Anna Jönsdotter kallad Jämtbo-Mor, dotter till Jöns Olofsson i Gunsare. Christopher finns nämnd i Falu Stads mantalslängder. Kan det vara rätt person?
  Med vänlig hälsning,
  Rolf Bowin

  • Hej Rolf!
   Intressant uppgift som jag får kolla närmare på. Den Christoffer Björk som jag skriver om ska dock vara en Christoffer Andersson Björk. Med två personer med så snarlika namn kan det dock finnas risk för förväxlingar. Karl-Erik Forslund som skrev dessa böcker verkar ju ha varit en mycket produktiv man…
   /Olof C

 4. Pingback: Om handelsmannen Kristoffer Björk i Falun – en man träder fram ur dimmorna – Olof Cronbergs genealogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.