Vad betyder gamla sjukdomsnamn?

James Gillray, Gikt (1799)/ Wellcome Collection

Sedan 1970-talet har det funnits en bok skriven av apotekare Gunnar Lagerkranz om Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. På senare år har den givits ut av Sveriges släktforskarförbund. Jag har nu blivit ombedd att göra en översyn av boken, och efter en genomläsning har jag gjort bedömningen att även om bokens innehåll är bra finns det ett behov att göra en genomgripande bearbetning. Min ambition är att alla huvudord ska ha en tydlig modern förklaring och i många fall också en dåtida förklaring. Sjukdomsbegreppen såg ju annorlunda ut förr i tiden. Det var ju först i slutet på 1800-talet som man kunde påvisa att det fanns bakterier som spred sjukdomar. Före röntgen-apparaten som kom vid sekelskiftet 1900 kunde man ju inte heller göra några inre undersökningar.

I huvudsak kommer jag att bibehålla de sjukdomsnamn som redan är framtagna. Jag kommer att kolla av namnen mot några andra förteckningar av sjukdomsnamn. Jag är naturligtvis också intresserad av att få in sjukdomsnamn som saknas. Är det något sjukdomsnamn som du funderar på får du gärna höra av dig. Observera dock att det endast är svenska sjukdomsnamn som är medtagna i denna bok, inte latinska benämningar.

One Reply to “Vad betyder gamla sjukdomsnamn?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.