Anders Kämpe, Håkan Borg, Jon Bult och Pelle Katt – båtsmän i Skara 1686-1714

Förteckning över Skara stads båtsmän 1714. Källa: Skara rådhusrätts arkiv FIa:2.

Denna redovisning är överskottsinformation som jag fått fram då jag sökt efter en båtsman Sven i Skara. Se min tidigare blogg – Benedictus Myrtins härkomst. I brist på andra källor började jag att bläddra igenom domböckerna som finns bevarade under hela perioden. I slutändan har jag läst igenom 35 års protokoll från 1685 till 1720. Handstilen är inte alltid den lättaste och det är lätt att fastna på stora och små öden. Inte minst känns det ganska orättvist med målen om lönskalägen. Kvinnorna som fött utomäktenskapliga barn blev ju alltid dömda för barnet var ju beviset på brottet. Männen lyckades ofta svära sig fria genom helt enkelt neka med hand på bibeln… Många av målen handlar om tvister kring ekonomiska transaktioner och det är uppenbart att man hade svårt med tillgång till kontanter som kunde fungera som betalningsmedel. Andra vanliga mål handlar om personer som gjort verbala påhopp på varandra. Dessa mål leder ofta till att båda parter får betala böter. Likaså är småstölder vanligt förekommande och det lyser mellan raderna att den fattigare delen av befolkningen tidvis kunde ha det mycket tufft.

Ärenden kring båtsmän är också vanliga. Mycket handlar om att båtmanspengen ska krävas in av borgerskapet och betalas ut till båtsmännen. Dessa skulle också tillräckligt bra kläder på stadens bekostnad. Amiraliteten klagar ofta på att båtmännen eller deras kläder inte håller tillräcklig kvalitet. Det kan också handla om att båtmän rymt eller dött och att nya behöver utses. Det finns också ofta angivit ett datum när marschen till Karlskrona eller ibland till Göteborg skulle ske. I Karlskrona torde båtsmännen i stor utsträckning fungerat som arbetskarlar vid byggandet av den befästning som Karlskrona var. Det förekommer dock också att de har varit sjömän på flottans skepp, men sjövanan hos båtsmännen från Skara torde ha varit begränsad.

När båtsmännen var hemma i Skara dyker de ofta upp i domboken för fylleri, slagsmål mm. Ibland klagar de på att utrustningen är för dålig. Ibland framkommer att en båtsman avlidit, och ibland får man reda på när en ny båtsman anställs. Olika namn passerar revy: Joen Bult, Anders Kämpe, Håkon Borg, Pelle Katt, Anders Kruskopp, Anders Frisk osv. Se vidare separat blogg.

Förteckning över båtsmän nämnda i Skara dombok

Här nedan följer en förteckning över båtsmän som jag funnit omnämnda i Skara dombok 1686-1714. Som synes är det många noteringar. Samtidigt är det så att när man snabbt läser igenom protokollen, så är det lätt att missa någon notering. Jag gör därför inte anspråk på att förteckningen ska vara komplett.

Jag har läst den renoverade versionen av domböckerna som finns tillgängliga digitalt hos ArkivDigital. Följande volymer är aktuella:

  1. Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIBAA:4911 (1671-1689)  – AD:s volym v222154
  2. Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIBAA:4912 (1690-1700) – AD:s volym v222155
  3. Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIBAA:4913 (1701-1712) – AD:s volym v279863
  4. Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIBAA:4914 (1713-1717) – AD:s volym v279864

Ovan redovisade Marche-Rauta kommer ifrån Skara rådhusrätts arkivs inneliggande handlingar FIa:2.

Om du finner någon båtsman som du är intresserad av, så är du välkommen att höra av dig till mig för mer detaljerad information. Skriv i så fall ett mejl till olof.cronberg@abc.se .

FörnamnEfternamnÅrtalSammanhang
Ambiörn1696fylleri
Ambiörn1696bror till Anders Kruskopp
Barbro1712båtsmanshustru
Bengt i Sågargården1699extraordinarie bm utses
Ingrid1697Kiempes hustru
Jon i Cronogården1699extraordinarie bm utses
Kerstin1692Sven Trogens hustru
Stadstjänare Olof1699extraordinarie bm utses
BritaAndersdotter1699Pelle Grefves hustru
IngridAndersdotter1690båtsmanshustru
LarsAndersson17097 båtsmän uppräknade
LarsAndersson1709nämns
LiskenBengtsdotter1711båtsmansänka
OlofBengtsson1687ny båtsman
PetterBlom1701bror till Olof Kiempe
HåkanBorg17097 båtsmän uppräknade
HåkanBorg1710slagsmål
HåkanBorg1712slagsmål
HåkanBorg1714stadsbåtsman
MånsBorg1691avsked 1689
MånsBorg1692uppbjuder tomt till försäljning
MånsBorg1694nämns
MånsBorg1698slagsmål
Nils JonssonBorg1691rymling
JoenBult1714stadsbåtsman
JohanBult1709nämns
NilsBåtsman1698nämns
JohanCantero1693stäms av Anders Daggiort för lån
AndersDagghiort1709fd bm död i brunn
AndersDaggiort1686får en tomt
AndersDaggiort1693nämns
SvenDuva1694nämns
SvenDuva1694nämns
SvenDuva1696fylleri
SvenDuva1697nämns
SvenDuva1698okvädingsord
SvenDuva1698okvädingsord
SvenDuva1698okvädingsord
SvenDuva1701frittagit Anders Kruskopp
SvenDuva1704slagsmål
SvenDuva1709nämns
SvenDuva1709örfil
SvenDuva1710slagsmål
SvenDuva1711nämns
SvenDuva1711slagsmål
SvenDuva1714stadsbåtsman
Sven PerssonDuva1691ny båtsman
Sven PerssonDuva1694ny båtsman
Dågghiorten1699extraordinarie bm utses
AndersDåghiort1695nämns
AndersDåghiort1697nämns
SörenElfsson1699extraordinarie bm utses
BengtElg1695skada i tjänsten
BengtElg1697skada i tjänsten
JakobFalck1691slagsmål
JakobFalck1691slagsmål
JakobFalck1691nämns
JakobFalck1692nämns
JakobFalck1692uppbjuder tomt till försäljning
JakobFalck1694okvädingsord
JakobFalck1695okvädingsord
JakobFalck1695nämns
JohanFalck1694nämns
LarsFalck1712varit på skeppet Wachtmäster
NilsFalck1714stadsbåtsman
JakobFalk1686slagsmål
JakobFalk1686slagsmål
JakobFalk1695nämns
JakobFalk1696fylleri
JakobFalk1697nämns
JakobFalk1698slagsmål
JakobFalk1699nämns
Jakob AnderssonFalk1690hemkommen
AndersFrisk1712slagsmål
OlofFrisk17097 båtsmän uppräknade
OlofFrisk1714stadsbåtsman
Per LarssonGiöck1691nämns
PelleGiök1694nämns
PelleGiöök1692sjuklig
PelleGrefve1695nämns
PelleGrefve1699nämns
PerGrefve1699nämns
AndersGunnarsson1687ny båtsman
LarsHallenberg1709oduglig
JonHansson1699förslag till båtsman
JonHansson1699extraordinarie bm utses
LarsHåkansson1695svåger till Jakob Falck
OlofHåkansson1709nämns
JonasJacobsson17123 nya båtsmän
Per HindrikssonJacobsson17123 nya båtsmän
EliasJakob1692svordomar
ToreJonsson1690död
TroneJonsson1688ny båtsman
LarsJöök1714stadsbåtsman
LarsKagg1697förslag till båtsman
PelleKatt1691missnöjd över lön
PelleKatt1691slagsmål
PelleKatt1693farit illa på Spanienresa
PelleKatt1694nämns
PelleKatt1694klagomål på Jakob Falck
PelleKatt1697slagsmål
PelleKatt1701nämns
PelleKatt1701slagsmål
PelleKatt1702frittagit Anders Kruskopp
PelleKatt1704slagsmål
PerKatt1707får avsked
PerKatt1708morfars grav
PerKatt1708blir brofogde
Per NilssonKatt1690nämns
OlofKiempe1701nämns
OlofKiempe1709nämns
Kiempe1697nämns
Anders HanssonKiöhl1712död
MårtenKiöhl1708kasserad
AndersKrusekop1693farit illa på Spanienresa
AndersKruskopp1691nämns
AndersKruskopp1692rymling
AndersKruskopp1696fylleri
AndersKruskopp1698slagsmål
AndersKruskopp1701slagsmål
AndersKruskopp1707får avsked
Anders OlofssonKruskopp1690hemkommen
Anders OlofssonKruskopp1691slagsmål
Anders OlofssonKruskopp1709fd bm vittnar
AndersKämpe1714stadsbåtsman
AndersLarsson1687ny båtsman
Erittel?Larsson1687ny båtsman
JohanLarsson17097 båtsmän uppräknade
JonLarsson1692köpt tomt av Jakob Falck
TorbjörnLarsson1691ny båtsman
TorbjörnLarsson16964 fördubblingsbåtsmän
TorstenLarsson16964 fördubblingsbåtsmän
JohanLustig1714stadsbåtsman
NilsLustig17097 båtsmän uppräknade
KarinMånsdotter1712båtsmansänka
LarsMånsson1699extraordinarie bm utses
OlofMånsson16964 fördubblingsbåtsmän
IngeborgNilsdotter1690hustru till Tore Jonsson
PederNilsson1686bli borgare
PerNilsson1699förslag till båtsman
MagdalenaOlofsdotter1699båtsmanshustru
HansPaul1712ny båtsman
SisselaPersdotter1694båtsmanshustru
AndersPersson17123 nya båtsmän
NilsPersson1695ny båtsman
Johan AnderssonRapp16964 fördubblingsbåtsmän
ChristofRedman1714stadsbåtsman
NilsScarman1714stadsbåtsman
PerScarman1708nämns
PerScarman17097 båtsmän uppräknade
PerScarman1712avliden, ersätts
PerScarman1712ersätts
AndersSiggesson1693ny båtsman
AndersSiggesson1693nämns
ClavesSmedh1689ny båtsman
AndersStare1694nämns
OlofSvensson1699extraordinarie bm utses
SvenTrofast1690nämns
MariaTrogen1691dotter till bm Trogen anklagas för stöld
SvenTrogen1691nämns
SvenTrogen1692stöld
SvenTrogen1693död
SvenTrogen1714stadsbåtsman
Sven PerssonTrogen17097 båtsmän uppräknade
ErikÅhrman1714stadsbåtsman
Förteckning på båtsmän i Skara nämnda i domböckerna 1686-1714

One Reply to “Anders Kämpe, Håkan Borg, Jon Bult och Pelle Katt – båtsmän i Skara 1686-1714”

  1. Pingback: Benedictus Myrtins härkomst – Olof Cronbergs genealogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.