Hjälp! Fel i forskningen

Urmakaren Carl Johan Hopp (1803-1885) - son till Catharina Andersdotter. Tavla målad av sonen Bruno Hoppe som finns i Ystads fornminnesförenings konstsamlingar. Foto: Roza Czulowska.
Urmakaren Carl Johan Hopp (1803-1885) – son till Catharina Andersdotter. Tavla målad av sonen Bruno Hoppe som finns i Ystads fornminnesförenings konstsamlingar. Foto: Roza Czulowska.

Jag upptäckte denna felforskning för ca tio år sedan. Jag tror att jag i något sammanhang har skrivit om denna felforskning tidigare, men minns inte riktigt var och finner inte detta när jag googlar.

Kort sammanfattning

Jag härstammar från tyggårdssvarvarmästaren i Göteborg Carl Peter Hopp (1770-1827) och hans hustru Catharina Andersdotter (1780-1825). Catharina Andersdotter skulle vara född i Burseryd 12/11 1780 (Burseryd C:2 s 222). Detta hade redan min morfars mor Paula Hellsten låtit forska fram via arkivkontakt på 1940- o 1950-tal. Uppgifterna är belagda i kyrkoböckerna varför jag inte hade ifrågasatt detta.
I Göteborgs församlingar är det ofta svårt att finna födelseorter angivna, och i husförhörslängderna för Göteborgs garnisonsförsamling framgick inte var hon var född. I samband med att jag fick en förfrågan från en annan forskare bestämde jag mig för att kolla det ordentligt.
Min första tanke var naturligtvis att följa henne i husförhörslängden från födelsen till dess hon på något sätt flyttar till Göteborg. Det är då jag gör den fasansfulla upptäckten att Catharina avlidit som spädbarn 29/1 1781 av mässling (Burseryd AI:5 s 8-9) – i dödboken kallas hon för Martha och avled samma dag av hjärtsprång (Burseryd C:2 s 230). Detta är förklaringen till att jag missade dödsfallet på rullfilmstiden. Jag kollar om det finns någon bouppteckning efter hennes föräldrar och finner den förmenta faderns Anders Petterssons bouppteckning. Där finns hon inte heller med i uppräkningen av barn. Han hade sex söner och inga döttrar i första äktenskapet (Västbo häradsrätt FII:23 s 129-133).

Hur har felet uppstått?

Det visar sig att det finns en adekvat förklaring till hur man hade kommit fram till att hon var född i Burseryd. Det finns en inflyttningsattest i Göteborgs garnisonsförsamling, där det framkommer att pigan Catharina Andersdotter – “ledamot av Domkyrkoförsamlingen” – avser att gifta sig. I attesten finns ingen uppgift om födelsetid eller -plats (Göteborgs garnisonsförsamling HII:7 s 173). I Domkyrkoförsamlingens utflyttningslängd 1803 anges att hon är född i Halmstad (Göteborgs Domkyrkoförsamling B:3 s 59) och några år tidigare 1800 står i samma församlings inflyttningslängd att pigan Catharina Andersdotter, 24 år, kommer från Halmstad, född i Burseryd (Göteborgs Domkyrkoförsamling B:2 s 51).

Vilka typer av fel kan ligga bakom?

Uppenbarligen har något fel uppstått någonstans på vägen. Även om släktforskare ibland spekulerar i att felaktiga uppgifter är ett medvetet sätt att dölja ett förflutet, är min erfarenhet att de allra flesta felen har uppstått på grund av felöverföring av information i något läge.

I detta fall kan jag tänka mig ett antal fel som kan ha uppstått på vägen:

 • felläsning i inflyttningslängd
 • en präst  i Göteborg kan ha läst fel på en inflyttningsattest och angett fel födelseförsamling – liknande församlingsnamn är Bredared och Båraryd
 • motsvarande fel kan ha gjorts av en präst i Halmstad
 • förväxling kan ha skett redan i Burseryd
  • Finns andra möjliga Catharina Andersdotter födda vid lämplig tidpunkt?
  • Kan det vara så att Catharina är utflyttad från Burseryd men ej född där?

Åtgärder

Det finns en antal vägar att gå för att försöka finna hennes korrekta födelseplats och födelsetid.

 1. Första steget är ju att verifiera tidigare uppgifter, vilket i princip är gjort ovan.
 2. Kan Catharina beläggas i Halmstad antingen som född eller i en inflyttningsattest?
 3. Kolla om det finns någon annan Catharina Andersdotter född i Burseryds pastorat under perioden 1775-1785. Om hon var född 1775 var hon 45 år när sista barnet föddes. Om hon var född 1785 var hon 18 år när hon gifte sig.
 4. Kolla om det finns någon annan Catharina i Burseryd som flyttar till Halmstad. Eftersom utflyttningslängd får jag gå igenom hela husförhörslängden.
 5. Kolla församlingar med liknande namn

Släktträd på webben

När man tittar på webben finns de felaktiga uppgiften om Catharinas föräldrar i sju versioner på Disbyt. På MyHeritage förekommer den felaktiga uppgiften i två fall av sju. De övriga saknar föräldrar. En av de felaktiga träffarna är FamilySearch Family Trees. På Ancestry förekommer fel uppgift i fem av sex släktträd.

Det är alltid svårt att få en felaktig uppgift att försvinna, och det har blivit allt svårare ju fler släktträd som finns på nätet. Det är extra svårt om det inte finns ett korrekt alternativ som kan tränga ut det felaktiga. I det här fallet känner jag inte till lösningen, men om det är någon som har löst gåtan, vore jag tacksam för lösningen. Jag kommer att försöka att beta av punkterna här ovan efterhand, och uppdatera detta inlägg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.