Dolda skatter i bibliotekens handskriftsavdelningar – Paul Wilstadius samlingar

Kortlådor med personregister över Växjö skolas elever
Kortlådor med personregister över Växjö skolas elever

Vem var Paul Wilstadius?

Om man bläddrar i gamla nummer av Släkt och hävd från 50-talet var Paul Wilstadius (1905-1979) en flitig skribent. Där finns t ex ett antal släktutredningar från Karlskrona under samlingsrubriken Genealogiska snapshots. Hans stora verk var utgivningen av Smolandi Upsaliensis omfattande småländska studenter i Uppsala. Även småländska studenter i Åbo blev föremål för hans intresse. Till professionen var han tandläkare i Lund.

Efterlämnade samlingar i Lund

I somras passade jag på att titta på hans samlingar finns tillgängliga på handskriftsavdelningen på Lunds universitetsbibliotek och består av 9 hyllmeter. —Det var inte ofta någon tittade på det materialet, sa bibliotekarien där. Jag tittade inte alls på underlaget till Smolandi Upsaliensis, däremot fann jag annat material av genealogiskt intresse. Nästan alla volymer som jag har tittat på innehåller maskinskrivna uppgifter. I vissa fall förekommer dock handskrivna tillägg. Mycket är skrivet på baksidan av tryckta Alvedon-receptblanketter som Wilstadius uppenbarligen inte hade användning av.

Utdrag ur Karlskrona rådhusrätts dombok 1683
Utdrag ur Karlskrona rådhusrätts dombok 1683

Utdrag ur Karlskronas domböcker

Anledningen att jag tog mig för att titta på materialet var att jag hade läst att det skulle finnas material angående Karlskrona. Eftersom Karlskrona brann ned i slutet av 1700-talet saknas en hel del material, såväl kyrkoböcker från stadsförsamlingen som annat material.  Det fanns två pärmar med utdrag ur domboken mellan 1680 och 1770. Det visar sig att urvalet är subjektivt gjort och inte alls komplett. Så fann jag inte de ärenden som fanns i samband med amiralitetsbokhållaren Filip Reussners död i pesten 1711. Däremot fann jag att amiralitetstygvaktaren Sven Hjelm hade fått ärva en grannfru.

Jag fotograferade av detta materialet och har för avsikt att skapa en texttolkad fil med materialet. Är du intresserad av att ta del av materialet kan du höra av dig till mig.

Kortregister för Karlskrona
Kortregister för Karlskrona

Kortregister för Karlskrona

Det finns också ett kortregister för Karlskrona i två lådor som innehåller bl a hänvisningar till domböckerna. Här finns också hänvisningar till andra källor. Även om väldigt många personer finns med, så finns det flera av mina förfäder som inte finns med. Det visar hur stor stad Karlskrona var. Jag gav mig på att försöka fotografera av korten, men redan när jag kommit till bokstaven B fick jag ge upp eftersom materialet var för omfattande.

Utdrag ur Halmstads domböcker

Ett liknande men mer begränsat material finns för Halmstad under perioden 1668-1750. Här är det nog bara de personer som Paul Wilstadius har haft särskilt intresse av som är excerperade. I detta fall finns bara utdragen och inte något register, men genom att textolka bilderna så går det att göra dem sökbara.

Information om Magnus Ingelstedt i Växjö
Information om Magnus Ingelstedt i Växjö

Förteckning av Växjö stads invånare

Ett spännande material är sexton A5-pärmar med uppgifter om Växjö stads invånare. Det förefaller omfattade tiden 1600- till 1800-tal, och består bl a utdrag ur kyrkoböcker, bouppteckningar och domböcker. Referenserna till domböcker och bouppteckningar är datumet eller sidan för respektive akt. Jag fotograferade av bokstaven I som var på ett 20-tal sidor. Detta material vore kanske något att digitalisera för KGF.

Personregister över Växjö katedralskolas studenter

Detta register kallas i arkivförteckningen endast personregister och består av åtta kortlådor. När jag bläddrar i lådorna så är det uppenbart att det är ett personregister över Växjö katedralskolas studenter. Det var uppenbarligen inte bara präst- och borgarsöner som fick förmånen, utan det finns även en hel del bondsöner. Namnen är dock latiniserade. Uppgifterna på dessa handskrivna kort är namn, födelsedatum eller ålder vid inskrivning, inskrivningsdatum, uppflyttningsdatum och utskrivningsdatum. Om de läste vidare vid universitet finns hänvisning till aktuell studentmatrikel.

I materialet finner jag min anfader bondsonen Magnus Magni, dvs Måns Månssson, från Stavsåkra, Tjureda som skrevs in 1660 som 9-åring. Han skrevs ut 1677 och blev då student i Åbo. Han återkom till Växjö under namnet Magnus Chorinus (som uppenbarligen är en latinisering av Tjureda) där han blev hospitalssyssloman och kollega i Växjö skola 1689 innan han 1696 blev kyrkoherde i Agunnaryd och avled där 1701.

Likaså finner jag min anfader sämskmakaren i Växjö Peter Dahls (1758-1830) söner inskrivna Carolus Fredr (1784-), Magnus (1789-1839) och Jonas Petrus (1799-). Det senare namnet Jonas Petrus var ett finare namn på hans son Jöns Peter! Hans dotter Anna Margareta, som jag härstammar ifrån, fick dock inte gå i skolan…

Släkten Schlyter

Paul Wilstadius hade ett stort intresse i släkten Schlyter och publicerade en omfattande släktutredning i Släkt och hävd 1977 s 261-289 med titeln Släkten Schlyter i Ronneby och Karlskrona under 1600-talet. I samlingen finns en pärm med underlag till den släktutredning. Eftersom min anmoder Lovisa Maria Hjelm (1754-1850) i sitt andra äktenskap var gift med fältkamreraren Carl Johan Schlyter (1747-1805), tyckte jag att det fanns skäl att kopiera även denna pärm.

Arkivförteckning

Här kommer inom kort också arkivförteckningen till hans samlingar.

Arkivförteckning Paul Wilstadius samlingar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.