Första Torskkriget – Om att finna ett nytt land att släktforska i

Det är alltid trevligt när man som släktforskare får ge sig i kast med ett nytt land och sätta sig i det landets folkbokföring för att se vad som finns tillgängligt på nätet. Jag har vaga minnen från min ungdom om torskkrigen mellan Island och Storbritannien. TV-bilder från nyhetssändningarna med fiskebåtar, krigsfartyg och arga fiskare. Jag kan inte låta bli att le när jag inser att detta var ingenting nytt utan något som pågått i olika omgångar i fyrahundra år.

Privy Counsil i London 1570

Fram ur historiens glömska träder min anfader Luder Ottersen, när han år 1570 står anklagad vid Privy Counsil i London för att ha försökt förhindra engelska affärsmän handel på Island. Luder Ottersen uppger att han agerar på uppdrag av den danske kungen. Han uppmanas att antingen tillåta engelsmännens handel med Island eller också själv sluta handla med England.

Min härstamning från Luder Ottersen

far
Stig Cronberg, läkare i Malmö, g m Gertrud Hellsten

farmor
Gerd Carlander (1908-2006) gm Nils Ebbe Cronberg, läkare i Malmö

fm m
Hedvig Hildebrand (1875-1961) gm Axel Carlander, affärsman i Göteborg

fm mm
Elin Martin (1845-1922) gm Hans Hildebrand, riksantikvarie i Stockholm

fm mm f
Carl Ludvig Martin (1803-1868), notarie i Svea hovrätt gm Nelly Palmborg

fm mm ff
Carl Roland Martin (1770-1836), major vid Arméns flotta gm Johanna Gustava Robsahm

fm mm ff m
Agneta Elisabeth Schwinger (1738-1784)
gm Roland Martin, professor i kirurgi och anatomi i Stockholm

fm mm ff mm
Agneta Elisabeth Schultze (1713-1762)
gm Bernhard Mattias Schwinger, apotekare i Varberg

fm mm ff mm m
Anna Sofia Döbeln (1670t-) gm Johan Stephan Schultze, med dr i Rostock, Tyskland

fm mm ff mm mm
Anna Elisabet von Hillen (1652-1684) gm Johan Jacob Döbelius, professor i medicin i Rostock

fm mm ff mm mm m
Anna Elisabet Cothmann (1630-1682) gm Johan Christoffer von Hillen, jur dr i Rostock

fm mm ff mm mm mm
Catharina Junge (1607-1645) gm Friedrich Cothmann, jur dr i Rostock

fm mm ff mm mm mm m
Anna Ottersen g 1606 m Nicolaus Junge, kansler åt hertig Johan Adolf av Gottorp

fm mm ff mm mm mm mf
Luder Ottersen († 1613), handelsman i Lübeck, faktor åt den danske kungen
g m NN Surbek

Luder Ottersens vapenbild finns längst ner till höger på korläktaren i St Aegidien-kyrkan i Lübeck. Foto: Arnoldius, Wikipedia Commons
Luder Ottersens vapenbild finns längst ner till höger på korläktaren i St Aegidien-kyrkan i Lübeck. Foto: Arnoldius, Wikipedia Commons

Luder Ottersen

Vi vet ganska mycket om Luder Ottersen. Inte minst därför att den franske ekonomhistorikern Pierre Jeannin har intresserat sig för honom och skrivit en tjugo sidor lång artikel om Luders förehavande på franska publicerad i en festskrift tillägnad danska Carlsbergsbryggeriets ordförande Kristof Glamann.

Luder Ottersen organiserade en eller två resor till Island varje år. Annars var han djupt involverad som redare i Spanienfahrt, vilket varje år innebar ett tiotal fartygstransporter till Medelhavet – Portugal, Spanien och Italien. I början av 1600-talet går vissa fartyg i triangelrutter – Lübeck – Norge – Lissabon. Andra projekt är frakter som går mellan Narva och Lübeck. År 1590 blev han utnämnd till den danske kungens faktor i Lübeck, dvs han blev en slags hovleverantör. Faktorn skulle leverera varor till kungen utan att ta extra ersättning. Hur stor omfattning av Luder Ottersens verksamhet går inte att få fram av tillgängliga källor.

I Hamburg fanns ett sjömanshus för islandsfarare som hette St. Annen-Brüderschaft der Islandfahrer, vars räkenskaper för tiden 1580-1630 är bevarade. Luder Ottersen gav 1595 till brödraskapet en gåva om 1200 riksdaler, där 5 % årligen skulle ges till de fattiga inom skrået. Han uppges också tillsammans med Jörgen Hvidt år 1578 ha fått av den danske kungen två hamnar Eyrarbakki och Thorlakshöfn på Island som förläningar. Enligt isländska källor ska hans första hustru varit en dotter till köpmannen och sedermera borgmästaren Simon Surbek, som redan på 1560-talet handlat på Island. Simon Surbek avled 1583 3/11, och hans änka hette Karine.

Luder Ottersens vapen uppges visa en utter med en fisk i munnen - det måste väl ändå vara en torsk;-). Foto: Arnoldius, Wikipedia Commons.
Luder Ottersens vapen uppges visa en utter med en fisk i munnen – det måste väl ändå vara en torsk;-). Foto: Arnoldius, Wikipedia Commons.

Isländskt släktskap

Detta innebär väl inte att jag kommer in på isländsk släktforskning. Nja, det visar sig att Luder Ottersen ska ha haft en utomäktenskaplig son på Island som hette Kort Lydsson, som haft ättlingar i flera generationer. Jag har dock ännu inte hunnit sätta mig in i isländsk släktforskning, men om jag har förstått det rätt finns det mesta sedan länge datoriserat. Och vem vet om Luder Ottersen eller Simom Surbek hade ytterligare intressen för Island.

Källor

Om släktlinjen till Luder Ottersen har jag skrivit i följande artikel:
Cronberg, Olof. Wismarska legatet och apotekarfrun Agneta Elisabet Schultze i Varberg. Släkt och Hävd 2013:1-2, s 168-179.

Om Luder Ottersen finns om ovan skrivet på franska följande artikel:
Jeannin, Pierre. Luder Ottersen. Facteur de Christian IV à Lübeck. I: Riis, Thomas (red), A special brew … Essays in Honor of Kristof Glamann. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol 165. Odense 1993, 355-376.

Den isländska anknytningen finns beskriven i denna artikel:
Piper, K. Fr. Chr. Lübecker als Spendengeber in den Rechnungsbüchern der St. Annen-Brüderschaft der Islandfahrer zu Hamburg 1580-1630. Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 1993 (2), 314-317.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.