Forska själv eller tillsammans

Jag får erkänna att jag tillhör dem som tycker att en stor del av tjusningen är själva detektivarbete att finna nya släktingar. Jag har därför lite svårt för de stora databaserna på webben. Där lägger man upp en liten släkttavla och snabbt dyker det upp en knapp som talar om att man kan få 5000 nya släktingar. Förutsättning är dock oftast att man betalar för ett abonnemang.

När jag har funnit nya uppgifter har jag ibland kollat på dessa stora databaser för att se om uppgifterna redan finns där. För det mesta har jag inte funnit något. Jag ser också förhållandevis uppgifter som bara innehåller årtal, och då tänker jag att uppgifterna nog är hämtade från Disbyt. Det finns nästan aldrig källor till uppgifterna. Så här i efterhand har jag blivit allt mer säker på att det är bra att vi inte har datum med i Disbyt-basen, just för att uppgifter hämtade därifrån utan någon som helst verifiering ska inte vara för exakta.

 Olika vägar kan leda till olika långt

Samtidigt är det fel tänkt att forska allting på egen hand. När man forskar på en antavla så stöter man ju på personer i förhållande till deras barn som finns närmare nutid på antavlan. Om en annan forskare kommer in på samma ana fast från ett annat barn, kan den forskaren ha funnit uppgifter som inte du har gjort.

Ett exempel på detta finns i en släktforskning som jag har hjälpt en svenskamerikan med. I Hässleberga, Lyngby sn finns en rusthållare Jöns Larsson. Han avlider 1810 76 år gammal. Då har husförhörslängderna börjat, så man kan tycka att det vore enkelt att få reda på var han är född. Dessvärre saknas den uppgiften, men istället kan husförhörslängden tala om att sonen Anders Jönsson är född 1767 i Hällestads sn. Det verkar som om Jöns Larsson året tidigare har gift sig med en änka. Varifrån han kommer är svårt att säga.

Svenskamerikanen härstammar dock inte från Jöns, utan från en syster Karna Larsdotter. När hon avlider 1784 i Lindhuset, Harlösa blir hennes bror rusthållaren Jöns Larsson i Hässleberga förmyndare för barnen. En titt på kartan visar att Hässleberga ligger 3 mil från Harlösa, dvs inte precis nästgårds.

Karna hade gift sig 1763 i Silvåkra. Jag hade inget födelseår för Karna, men jag hade tittat i födelseboken för Silvåkra utan att finna någon lämplig Karna. Istället letar jag efter Jöns, eftersom jag har ett födelseår för honom. Jag finner en Jöns född 1734 som son till Lars Jönsson i nr 11, Silvåkra by. Tyvärr anges ingen mor till barnen i Silvåkras födelsebok. Han har ingen yngre syster Karna, men när jag tittar några år bakåt så finner jag henne född 1731.

Av mantalslängden framgår att Lars Jönsson måste ha dött mellan 1734 och 1741. Hans änka Sissa bor kvar på gården. Vigselboken saknas, men om man får tro mantalslängden bör de ha gift sig före 1721. Sissa dog 1771 i Silvåkra 81 år gammal.

Tack vare uppgiften om Jöns Larsson som förmyndare åt systerns Karnas barn har jag således med stor sannolikhet lyckats finna deras far i Silvåkra. Jag kikar därefter i Disbyt och finner jag att jag kan komplettera de uppgifter som finns angående Jöns Larsson.

Samverkan kan således underlätta släktforskande. Ska man skicka in släktuppgifter till någon databas så rekommenderar jag naturligtvis ett medlemskap i föreningen Dis och databasen Disbyt, eftersom jag har varit med och skapat den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.